Vervolgcursus Theatersport

Cursus
Theater
Cultuur
Theatermakers
“Everyone can act. Everyone can improvise. Anyone who wishes to can play in the theatre.” ─ Viola Spolin

Voor mensen die na een Basiscursus Theatersport of Introductiecursus Improviseren de smaak te pakken hebben gekregen is er de mogelijkheid verder te gaan in deze Vervolgcursus Theatersport.

Deze cursus omvat evenals de basiscursus het ‘hele spectrum’ van theaterimprovisatie, maar gaat een paar stappen dieper dan de cursussen op beginnersniveau. Dat betekent dat we niet alleen naar het WAT kijken, maar ook naar het HOE en WAAROM: wat werkt in een scène, hoe kun je daar binnen een gegeven situatie mee omgaan, en (tot op zekere hoogte) waarom werkt dat eigenlijk zo? Er wordt ook meer herhaald, en meer persoonlijke feedback gegeven.

Waar de cursussen op basisniveau vooral procesgericht zijn, is de vervolgcursus meer resultaatgericht: inhoud, presentatie en publieksinteractie spelen een grotere rol, en er wordt naar ten minste één voorstelling toegewerkt.

De eindvoorstelling (een theatersportwedstrijd inclusief toeters en bellen) plus voorbereiding in een Utrechts theater is bij de cursus inbegrepen. De datum voor deze voorstelling wordt in overleg met de deelnemers gepland. 

Kijk voor de meest actuele inromatie op de informatiepagina: https://springintheater.nl/vervolgcursus-theatersport

Wie

Volwassenen

Prijs

€285,00

Waar

Hondsrug 19
Utrecht

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Nico Groenenberg
-3